Vítejte v Kalkulačce vláhové potřeby, internetové aplikaci pro určení vláhové potřeby a závlahového množství zemědělských plodin na vámi zvolené lokalitě. Výchozím podkladem pro vývoj byla norma ČSN 75 0434 (Meliorace – Potřeba vody pro doplňkovou závlahu, 2017) a metodika určující vláhovou potřebu plodin FAO 56.Aplikace byla vyvinuta pro Ministerstvo zemědělství.

Dokumenty ke kalkulačce:

 • Návod je ke stažení zde:
 • Metodika dlouhodobé vodní bilance:
 • Praktická doporučení hospodaření s půdní vláhou:
 • Mapy rizikových oblastí vláhové bilance vybraných zemědělských plodin v České republice:
 • Příklad řízení závlahového režimu:
  Příloha pro Metodiku hodnocení vláhových potřeb zemědělských plodin pro účely závlah.
 • Minimální zásoba půdní vláhy a hloubka zavlažování:
  Příloha pro Metodiku hodnocení vláhových potřeb zemědělských plodin pro účely závlah.

V aplikaci jsou použita data:

 • Průměrná denní data referenční evapotranspirace, teploty vzduchu a sumy srážek pro jednotlivé výrobní oblasti za dlouhodobé období 1981 - 2010 a 2009 - 2018, poskytovatel Český hydrometeorologický ústav.
 • Datové podklady odvozené z dat komplexního průzkumu půd (KPP) VÚMOP, v.v.i.
 • Databáze LPIS, WMS a WFS služby LPIS, poskytovatel MZe ČR
 • Podkladová ortofoto mapa České republiky, Copyright © 2014 ČÚZK, http://geoportal.cuzk.cz
 • Přehledové mapy České republiky, Copyright © 2014 ČÚZK, http://geoportal.cuzk.cz