Protierozní kalkulačka je internetová aplikace pro hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy, která kromě výpočtu míry ohrožení erozí pro posuzovanou plochu umožňuje sestavit Plán opatření ke snížení erozního ohrožení zemědělské půdy. Tento plán obsahuje opatření ke snížení erozního ohrožení za účelem nepřekročení přípustné míry erozního ohrožení posuzované plochy podle § 7 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 240/2021 Sb. o ochraně zemědělské půdy před erozí.Aplikace Protierozní kalkulačka byla vyvinuta pro Ministerstvo zemědělství Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. V současné době je aplikace upravena pro potřeby Ministerstva životního prostředí, pro plnění požadavků vyhlášky č. 240/2021 Sb. o ochraně zemědělské půdy před erozí.

Dokumenty k Protierozní kalkulačce:

  • Návod je ke stažení zde:


Protierozní kalkulačka na YouTube.com:V aplikaci jsou použita data:


Data ke stažení:

Aktuální verze vrstev pro výpočet vodní eroze v členění podle okresů (LAU 1, ČSÚ):

Modelové osevní postupy

V protierozní kalkulačce jsou dostupné modelové osevní postupy připravené pro nejrůznější zaměření zemědělských podniků, různou intenzitu hospodaření a rozdílné klimatické podmínky, a to včetně speciálních ochranných protierozních osevních postupů a osevních postupů vhodných do pásem ochrany vod a CHKO.
Neregistrovaní uživatelé mohou vyhodnocovat ochranný účinek těchto postupů a aplikovat je na vybrané půdní bloky, registrovaní uživatelé je mohou dále editovat (definice plodin, agrotechniky, termínů agrotechnických operací) a vytvářet si tak vlastní osevní postupy.